Handelsbetingelser

Advokat Charlotte Frimann
CVR: 39488108
Remset 8
5672 Broby
charlotte@charlottefrimann.dk

Etableret i 2018

Betaling

Betaling sker med EasyMe betaling/Stripe betaling.

Levering

Arbejdet leveres til den tid, det er aftalt med kunden. Læs i øvrigt afsnittet om fortrydelsesret.

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du indgår aftale om sessioner hos Charlotte Frimann.

Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået, hvor du også modtager din ordrebekræftelse.

Hvis du ønsker at få ydelsen leveret, før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.

I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret.

Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du efterfølgende alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at Charlotte Frimann vil opkræve en rimelig betaling for det arbejde, der allerede er leveret.

Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give meddelelse om, at du ønsker at fortryde din bestilling af en session hos Charlotte Frimann. Meddelelsen skal enten ske via tryk på afbestilling via Easyme systemet, eller gives skriftligt på mail til charlotte@charlottefrimann.dk.

I din meddelelse skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte nedenstående standardfortrydelsesformular og sende den til charlotte@charlottefrimann.dk.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten, når arbejdet er påbegyndt

Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du være opmærksom på, at Charlotte Frimann vil opkræve en rimelig betaling, for det arbejde, der allerede er leveret, dvs. betaling for det antal timer, der er anvendt, samt betaling for de materialer, som er anvendt.

Hvis der er noget galt med tjenesteydelsen

Hvis du ikke er tilfreds med tjenesteydelsen, kan du kontakte Charlotte på mail charlotte@charlottefrimann.dk.

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret på tjenesteydelser. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer.

Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

Kurser, workshops og arrangementer

Din tilmelding til kurser, workshops og arrangementer er gyldig, når du har betalt første rate (eller det fulde beløb). Det sker automatisk ved din tilmelding.

Hvis du fortryder din deltagelse inden 14 dage før arrangementets start, opkræver vi et administrationsgebyr på 10 % af kursusprisen.

Du kan ikke afmelde dig en workshop, et kursus eller et arrangement, når der er under 30 dage til afviklingen af arrangementet. Du kan dog forære din plads til en anden end dig selv, idet beløbet er betalt.

Når der er 30 dage eller under til arrangementets start, kan du derfor ikke længere få pengene retur. Betalingen refunderes ikke, selv om du er forhindret i fysisk fremmøde.

Aflysning eller ændringer i arrangementer

Kurser, workshops og arrangementer afvikles på de oplyste tidspunkter. I tilfælde af ændringer vil du blive orienteret mindst 24 timer forud. I det tilfælde, at vi er nødt til at aflyse et arrangement, vil du få det fulde indbetalte beløb retur.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger

Læs vores privatlivspolitik her.

Kun Charlotte Frimann og Ditte Young har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse på charlotte@charlottefrimann.dk.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til det relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 41 71 50 00
email: kfst@kfst.dk
http://www.forbrug.dk/Klagemuligheder/Forbrugerklagenaevnet/Klag-til-Forbrugerklagenaevnet

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
– Til Charlotte Frimann
– Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om levering af følgende tjenesteydelser
– Bestilt den/modtaget den
– Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
– Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
– Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter)
– Dato

© Stærke Spirituelle Kvinder